Innergårdsrenoveringar

innergård 3

 

Prenada AB är en av de större entreprenörerna på innergårdsrenoveringar med lång erfarenhet i branschen. Renovering av innergårdar kräver en god samordning mellan beställare och entreprenör för minsta störning hos de boende.

Kraftigt rostangrepp på bärande balkar är ett vanligt fel vid besiktning av läckande innergårdar. Därför är det viktigt att besiktiga tätskiktet på er innergård och åtgärda ett läckage innan skadorna blir för stora på den bärande konstruktionen.
Gårdsbjälklag/innergårdar utgör ett växande problem för många fastighetsägare. På senare år har det visat sig att många innergårdar löper stor risk att rasa. De bärande balkarna är dessutom ofta tak till källarförråd, tvättstugor, garage och butikslokaler, vilket kan sluta i en mänsklig, ekonomisk och rättslig katastrof för fastighetsägaren.

Våra gårdsutformningar ger tillsammans med erfaren personal kunden trygghet, detta är i sin tur grunden till en väl fungerande gård för dig som fastighetsägare.

Dom flesta gårdar som byggdes innan år 1950 och bakåt i tiden. Då användes tunga samt fuktkänsliga fyllnadsmassor. Det berodde framförallt på att bra alternativ inte fanns till hand.

När tätskiktet blivit tillräckligt gammalt och inte längre håller tätt, rinner det ner och blir kvar vatten i konstruktionen, vilket medför att balkarna ligger i en väldigt rostutsatt miljö.

Denna kombination, fuktig miljö för de bärande balkarna och en vattenfylld och tung konstruktion utgör en mycket svår påfrestning för konstruktionen.

I dag går man över till modernare konstruktioner samtidigt som man passar på att värmeisolera bjälklagen.